تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
معارف اسلامی و اقتصاد 
امام صادق(ع) 
16.38 
دکترا 
 
اقتصاد صنعتی 
دانشجوی دکترا 
 
خارج