قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مسأله غرامت ناشی از منسخ یا نقض این نوع قراردادها
53 بازدید
محل نشر: مجله حقوقی بین المللی » سال 1371 و 1372 - شماره 16 و 17
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی