مصادره اموال بیگانگان در حقوق بین الملل
85 بازدید
محل نشر: دیدگاه های حقوقی » پاییز 1381 - شماره 27
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی