دیوان بین الملل دادگستری، دیوان دادگستری اروپائی و یکپارچگی حقوق بین الملل
39 بازدید
محل نشر: دیدگاه های حقوقی » زمستان 1382 و بهار 1383 - شماره 30 و 31
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی