استراتژی اثربخش
39 بازدید
محل نشر: توسعه مدیریت » اسفند 1382 و فروردین 1383 - شماره 56
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی