معاهده ای برای آینده: مکانیسمهای حل و فصل اختلاف در نفتا
41 بازدید
محل نشر: بررسی های بازرگانی » خرداد 1374 - شماره 97
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی