معاذیر قراردادی در معاملات تجاری بین المللی احکام صادره دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده آمریک
48 بازدید
محل نشر: حقوقی و قضائی دادگستری » تابستان 1371 - شماره 4
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی