از کمیسیون حقوق بشر تا شورای حقوق بشر: یک راه طولانی
44 بازدید
محل نشر: دیدگاه های حقوقی » بهار و تابستان 1385 - شماره 38 و 39
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی