سیاست فنآوری و تشویق بازار
41 بازدید
ناشر: انتشارات رسا
نقش: مترجم
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی